One thought on “Mijn stamboom

 1. Geachte heer Volkerink,

  Enige tijd geleden was ik naar voorouders op zoek en zag uw genealogische gegevens op internet, waaronder ook een paar voorouders van mij, namelijk Jan Rutgers en Janna Jansen met de nrs. 351 en 352 in uw genealogische gegevens.
  Bij nr. 352 JANNA JANSEN staat foutief VAN VEEN achter haar naam en ook haar begraafdatum en begraafplaats genoemd door u, zijn mijns inziens onjuist. Op 14-02-1792 is te Dalfsen begraven ene Janna Jansen wonende te Rechteren, die ook met ene Jan Rutgers getrouwd was, maar dit zijn niet de ouders van Zwier Jansen!
  Volgens mijn gegevens is JANNA JANSEN, de echtgenote van mijn voorvader Jan Rutgers, begraven op 2 mei 1788 te Heino. De letterlijke tekst in het begraafboek van Heino luidt:
  ” den 2 Meij (1788) Janna Jansen woonagtig aan den Vijstendijk bij de Zandwijk in ’t Caspel Dalssen Buurschap Lenthe is hier begraven op de kerkhof.”

  Onderstaand nog enkele gegevens over mijn voorouders die onder nr 351 en 352 in uw gegevens voorkomen:
  Jan Rutgers, zoon van Rutger Herms op ’t Neurdinck en Jennegien (Janna) Harms, geboren te Heino, gedoopt te Heino op 7 jan 1731, keuter, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Lenthe Gemeente Dalfsen in nov 1803, begraven te Heino op 15 nov 1803.
  ondertrouw (2) te Dalfsen op 26 apr 1765 en trouwt (ongeveer 34 jaar oud) te Dalfsen op 12 mei 1765 met Janna Jansen, overleden te Lenthe Gemeente Dalfsen in 1788, begraven te Heino op 2 mei 1788,
  Janna Jansen ondertrouw(1) te Dalfsen op 8 aug 1760 met Marten Hendriksz., overleden tussen feb 1764 en 9 dec 1764. Uit dit eerste huwelijk 2 kinderen.
  Jan Rutgers en Janna Jansen wonen na hun huwelijk op het Salland (ook Zallandts) of Viestendijk in de buurschap Lenthe te Dalfsen.
  Uit het huwelijk van Jan Rutgers en Janna Jansen zijn waarschijnlijk 8 kinderen geboren, waaronder ook Zwier Jansen.

  Zou u de correcte gegevens wat betreft de naam en de begrafenis van Janna Jansen van het Vijstendijk te Lenthe op internet willen plaatsen?

  Met dank en vriendelijk groet,
  Mieke Fokkert

Comments are closed.